Logo Knauf Industries

Informacje zawarte ma tej stronie wykorzystane zostaną wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Przypominamy, że zgodnie z "art. 34 ust. Nr 78-17 z 6 stycznia 1978 - ustawy o ochronie danych osobowych w Internecie" w każdej chwili mogą Państwo zmienić lub usunąć swoje dane osobowe.
W tym celu proszę przesłać wiadomość na adres: webmaster@knauf-industries.com

Zezwalam firmie KNAUF Industries na zapisanie moich danych osobowych:

tak
nie

Zakład produkcyjny w Mszczonowie

Knauf Industries Polska Sp. z o.o., Ul. Styropianowa 1; 96-320 Mszczonów, Adamowice

Zakład produkcyjny we Wrocławiu

Knauf Industries Polska Sp. z .o. ul. Ryszarda Chomicza 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska