Logo Knauf Industries

Sprawdź numer Deklaracji Właściwości Użytkowych na spodzie opakowania produktu i pobierz dokument

 

NWW - skrót oznaczający, deklarację dla wyrobu produkowanego w zakładzie Wrocławiu

KA - skrót oznaczający, deklarację dla wyrobu produkowanego w zakładzie Adamowicach

 

TU POBIERZ DEKLARACJE dla styropianów Knauf Therm

Lista wszystkich