Logo Knauf Industries

Styropian podłogowy

KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga EPS 80 λ 37
pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych ARCHIWUM
KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga EPS 80 λ 37
pdf Deklaracja Właściwości Użytkowych ARCHIWUM
KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga EPS 80 λ 37
pdf Atest higieniczny
KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga EPS 80 λ 37
pdf Karty techniczne
KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga EPS 80 λ 37
zip Deklaracje Właśc. Użytk. AKTUALNE
KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga EPS 80 λ 37

KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga EPS 80 λ 37

 
Płyty styropianowe KNAUF Therm TECH Dach/Podłoga λ 37 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015

EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS.(N)2-DS(70,-)1-TR100 

Zastosowanie:

  • izolacja termiczna podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
  • izolacja termiczna podłóg pod podkładem posadzkowym
  • izolacja termiczna podłóg na gruncie
  • izolacja termiczna stropodachów pełnych i wentylowanych
  • jako płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą” (BSO) zewnętrzna
  • izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką suchą”

Dopuszczalne obciążenia użytkowe wg EN 13163, zał D.2 - 24kPa, t.j. 2400kg/m²

λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,037
Kształt krawędzi prostokątny / frezowany
Wymiary 1000 x 500mmmax wym.: 4000 x 1200mm
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym (kPa) CS(10)80 (≥ 80)
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 125 (≥ 125)  
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa) TR 100 (≥ 100)

Tabela pakowania płyt

Tabela oporów cieplnych