Logo Knauf Industries

Styropian fasadowy

KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 31
pdf Karty techniczne
KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 31
zip Deklaracja Właściwości Użytkowych ARCHIWUM
KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 31
zip Deklaracje Właśc. Użytk. AKTUALNE
KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 31

KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 31

 
Płyty styropianowe KNAUF Therm EXPERT Fasada λ 31 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015

EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Zastosowanie:

  • Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą” (BSO)
  • Wypełnienie dylatacji
  • Izolacja termiczna loggi balkonowych
  • Izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych

 


Szczególne zalety styropianu grafitowego:

  • mniejsza grubość płyty w porównaniu do zwykłego styropianu o ok. 30% (możliwość użycia płyty na balkonach i loggiach bez większych strat dla powierzchni mieszkalnych)
  • większa lub taka sama izolacyjność termiczna płyty przy mniejszej grubości w porównaniu do zwykłych płyt styropianowych.

λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,031
Kształt krawędzi prostokątny / frezowany
Wymiary 1000 x 500mmmax wym.: 4000 x 1200mm
Wymiary krawędzie frezowane990 x 490 mm
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 100 ( ≥ 100 )
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa) TR 100 ( ≥ 100 )

Tabela pakowania płyt

opory Opory cieplne