Logo Knauf Industries

Styropian fasadowy

KNAUF Therm TECH Fasada λ 40
pdf Karty techniczne
KNAUF Therm TECH Fasada λ 40
zip Deklaracja Właściwości Użytkowych ARCHIWUM
KNAUF Therm TECH Fasada λ 40
zip Deklaracje Właśc. Użytk. AKTUALNE
KNAUF Therm TECH Fasada λ 40

KNAUF Therm TECH Fasada λ 40

 
Płyty styropianowe KNAUF Therm TECH Fasada λ 40 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015

EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S2-P(5)-BS100-DS.(N)2-DS(70,-)1-TR100

Zastosowanie:

  • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO )
  • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką suchą”
  • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
  • wypełnienie dylatacji
  • izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  • ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych
  • izolacja cieplna loggi balkonowych
  • izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych

λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,040
Kształt krawędzi prostokątny / frezowany
Wymiary 1000 x 500mmmax wym.: 4000 x 1200mm
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 100 (≥100)  
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa) TR 100 (≥ 100)

Tabela pakowania płyt

Tabela oporów cieplnych