Logo Knauf Industries

Styropian fasadowy

KNAUF Therm TECH Fasada λ 42
pdf Karty techniczne
KNAUF Therm TECH Fasada λ 42
zip Deklaracja Właściwości Użytkowych ARCHIWUM
KNAUF Therm TECH Fasada λ 42
zip Deklaracje Właśc. Użytk. AKTUALNE
KNAUF Therm TECH Fasada λ 42

KNAUF Therm TECH Fasada λ 42

 
Płyty styropianowe KNAUF Therm TECH Fasada λ 42 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015

EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)1–TR 80

Zastosowanie:

  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką mokrą” ( BSO )
  • zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką suchą”
  • izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej
  • wypełnienie dylatacji
  • izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
  • izolacja termiczna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
  • izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych

λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,042
Kształt krawędzi prostokątny / frezowany
Wymiary 1000 x 500mmmax wym.: 4000 x 1200mm
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS 75 (≥ 75)  
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 80 (≥ 80)

Tabela pakowania płyt

Tabela oporów cieplnych