Logo Knauf Industries

Styropian na fundament

KNAUF Therm EXPERT HYDRO EPS 100 λ 36

 

Oznaczenie według normy: EN 13163:2012+A1:2015:
EPS – EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Zastosowanie

 • Izolacja termiczna podziemnych elementów konstrukcyjnych
 • Ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Drenaż (wraz z ułożoną dodatkowo włókniną)
 • Izolacja termiczna cokołów w ETICS (dawniej metoda „lekka-mokra” lub
  BSO)
 • Eliminacja liniowych mostków termicznych
 • Izolacja termiczna tarasów, także „zielonych” (bez ruchu kołowego)

Płyty styropianowe KNAUF Therm EXPERT Hydro EPS 100 λ 36 są polecane do stosowania w miejscach, w których obciążenia użytkowe nie przekraczają 3000 kg/m2

Dla prawidłowego stosowania płyt na elementach podziemnych obiektu należy wykonać na ich powierzchni funkcjonalną izolację przeciwwodną


Specjalne właściwości wodoodporne

 • Płyty wytwarzane z formy, a nie cięte z bloku, co gwarantuje ich wysoką powtarzalność i wymiarowość oraz zwiększoną hydrofobowość 
 • DUŻE WYMIARY PŁYTY 1200 x 600 mm -  znacznie przyspieszają montaż
 • Drobnowymiarowa siatka oraz podziałka na powierzchni ułatwia docinanie i układanie płyt
 • System kanalików drenażowych gwarantuje odprowadzenie wody i wilgoci
 • Płyty są odporne na działanie kwasów humusowych w glebie

Produkt KNAUF Therm EXPERT  Hydro EPS 100 λ 36
  λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,036
Głębokość stosowania [m] do 3
Kształt krawędzi Prostokątny - zakładka
Wymiary [mm] 1200 x 600
Grubość [mm] 50, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie [kPa] BS 150 (≥ 150)
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym [kPa] CS(10)100 (≥ 100)
Technologia produkcji  Formowanie
KNAUF Therm EXPERT Hydro to rozwiązanie wielu problemów na budowie

1) Izolacja mostków termicznych (wkładka do deskowania i podkład tynkarski)


 Płyta  KNAUF Therm EXPERT Hydro jako izolacja mostków termicznych szalunek tracony (np. przy nadprożach, podciągach, słupach i deskowaniu wieńców) układana jest w szczelny sposób na styk, z przesunięciem elementów. Prostokątny kształt krawędzi zmniejsza ilość odpadów.

2) Cokół

Płyta KNAUF Therm EXPERT Hydro, dzięki swojej wysokiej wytrzymałości na ściskanie, ma zastosowanie w ociepleniu ścian zewnętrznych za pomocą systemów termoizolacji w narażonej na uderzenie strefie cokołowej. Prostokątne krawędzie umożliwiają optymalne pod względem pracochłonności i ilości odpadów układanie płyt. Mocowanie płyt izolacyjnych (klejenie lub montaż za pomocą kołków rozporowych) powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta systemu ociepleniowego. Przy wykonywaniu na powierzchni płyt tynków i okładzin z płytek należy przestrzegać wytycznych producentów zapraw tynkarskich.

3) Zewnętrzna ściana piwnicy

Dla prawidłowego stosowania płyt na elementach podziemnych obiektu należy wykonać na ich powierzchni funkcjonalną izolację przeciwwodną. Niezależnie od przewidzianego zakresu stosowania, płyty KNAUF Therm EXPERT Hydro nie mogą nigdy pełnić roli izolacji przeciwwodnej. W każdym przypadku istniejąca izolacja jest jednak chroniona przed działaniem szkodliwych czynników od strony otoczenia gruntowego (ochrona ścian podziemnych). 

4) Odwrócony dach

W dachu o odwróconym układzie warstw materiał termoizolacyjny jest w strefie mokrej. Płyty KNAUF Therm EXPERT Hydro układa się na istniejącej warstwie wodoszczelnej, co powoduje ochronę hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dla prawidłowego stosowania płyt na elementach podziemnych obiektu należy wykonać na ich powierzchni funkcjonalną izolację przeciwwodną

Zalety dla ... 

 ... sprzedawcy


§         mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową

§         można składować tylko jeden produkt, który spełnia jednocześnie kilka potrzeb klientów

§         niższe koszty składowania a dzięki temu niższa kapitałochłonność

§         płyta KNAUF Therm EXPERT Hydro może zastąpić wiele innych produktów

§         stała dostępność dostatecznej ilości materiału u producenta

§  
       możliwość większej ilości przeładunków ze względu na większą wytrzymałość mechaniczną

... wykonawcy

§         niższe koszty i kapitałochłonność

§         płyta KNAUF Therm EXPERT Hydro ma wszechstronne zastosowanie na budowie

§         mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię składową na budowie

§         wykluczona możliwość wbudowania nieodpowiedniego materiału - płyta KNAUF Therm EXPERT 
           Hydro nadaje się do prawie wszystkich zastosowań

§         porowata faktura ułatwia docięcie i zaizolowanie elementu.

... architekta

§        oszczędność kosztów dla inwestorów

§         pewność i bezpieczeństwo w planowaniu i nadzorowaniu robót

§         ułatwienie prac projektowych - w kilku różnych zakresach stosowany jest tylko jeden produkt.