Logo Knauf Industries

Styropian podłogowy

KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37
zip Deklaracja Właściwości Użytkowych ARCHIWUM
KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37
pdf Karty techniczne
KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37
zip Deklaracje Właśc. Użytk. AKTUALNE
KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37

KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37

 
Płyty styropianowe KNAUF Therm PRO Fasada/Dach/Podłoga EPS 80 λ 37 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012 + A1:2015

EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Występują w dwóch wersjach: frezowanej lub w bez frezu. 

  • Izolacja termiczna podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
  • Izolacja termiczna podłóg pod podkładem posadzkowym
  • Izolacja termiczna podłóg na gruncie
  • Izolacja termiczna stropodachów pełnych i wentylowanych
  • Izolacja termiczna podłóg w systemach ogrzewania podłogowego
  • Baza pod płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
  • Rdzeń płyt warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami z papy

 λD Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) ≤ 0,037
Kształt krawędzi prostokątny / frezowany
Wymiary 1000 x 500mmmax wym.: 4000 x 1200mm
Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym (kPa) CS(10)80 (≥ 80)
Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY
Klasa reakcji na ogień E
Poziom wytrzymałości na zginanie (kPa) BS125 ( ≥ 125)
Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych (kPa) TR100 ( ≥ 100)

Tabela pakowania płyt

Tabela oporów cieplnych