Informacja o realizowanej strategii podatkowej

19 grudnia 2022

Główne założenia strategii podatkowej stosowanej przez Spółkę w 2021 roku podatkowym

 

  • Knauf Industries realizuje obowiązki podatkowe z uwzględnieniem wszystkich powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  • Spółka dąży do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń o charakterze publiczno-prawnym, w kwotach faktycznie należnych oraz na rzecz właściwych organów administracji państwowej w kraju swojego funkcjonowania.
  • Knauf Industries stosuje podejście ostrożnościowe do realizacji funkcji podatkowych, kształtowania swojej polityki podatkowej oraz planowania podatkowego.
  • Knauf Industries podejmuje szereg działań mających na celu ograniczenie ekspozycji Spółki na ryzyko związane ze zmianą przepisów podatkowych i ich interpretacji.
  • Celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego Knauf Industries korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych oraz kancelarii prawnej.
  • Spółka dąży do ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka podatkowego wynikającego z transakcji z zewnętrznymi dostawcami i odbiorcami.
  • Realizując transakcje z dostawcami Knauf Industries zachowuje należytą staranność, w szczególności w zakresie szczegółowej weryfikacji kontrahentów w zakresie m.in. występowania numeru konta bankowego na tzw. Białej liście podatników VAT oraz posiadania.
  • Knauf Industries współpracuje z organami podatkowymi w sposób profesjonalny i transparentny, opierając się na zasadzie wzajemnego zaufania.
  • Spółka dąży do utrzymania poziomu ryzyka podatkowego na możliwie jak najniższym poziomie.

Dokument o naszej polityce środowiskowej

Dodatkowo, planowane kontrakty o dużej wartości, nietypowe operacje gospodarcze oraz nawiązanie relacji handlowych z nowymi kontrahentami są analizowane przez Spółkę pod kątem ewentualnych konsekwencji podatkowych oraz możliwych metod obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk.

Pobierz pełny dokument naszej strategii podatkowej

Dokument o naszej polityce społecznej

Dokument o naszej polityce środowiskowej Dokument o naszej polityce społecznej
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami
Wróć do aktualności