Normy ISO/TS 16949 i IATF 16949 – dlaczego są tak ważne w przemyśle?

Utrzymywanie wysokiej jakości produktów to jeden z najważniejszych celów dla przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej. Aby go osiągnąć, warto zadbać o zgodność z normami takimi jak ISO/TS 16949 lub IATF 16949. Co obejmują te standardy i w jaki sposób wpływają na przemysł?

Normy ISO/TS 16949 i IATF 16949

Jakość produkcji zgodna z IATF 16949 w Knauf Industries

Certyfikat IATF 16949 poświadcza stałą optymalizację procesów, zgodność z globalnymi standardami oraz podejście procesowe w zarządzania. Ponadto, jest potwierdzeniem spełnienia wymagań klientów z sektora automotive. Dzięki temu jako Knauf Industries oferujemy ciągłość dostaw oraz skuteczne działanie w razie wystąpienia ewentualnych trudności, a dodatkowo mamy pewność w zakresie kompetencji naszych pracowników i wymagań dostawców. W ten sposób zapewniamy klientom produkty wysokiej jakości, które spełniają normy obowiązujące na całym świecie.

Norma IATF 16949:

potwierdza ciągłe doskonalenie

zapewnia, że nasze produkty powstają w zgodzie z najwyższymi standardami

potwierdza spełnienie wymagań klienta

pozwala nam zwiększyć wydajność i zapobiegać defektom poprzez wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania jakością, dzięki któremu sprawnie analizujemy istniejące ryzyko i zależności procesowe

gwarantuje ciągłość dostaw

normuje postępowanie wobec wystąpienia trudności produkcyjnych

standaryzuje wymagania dotyczące nowych dostawców

potwierdza kompetencje naszych pracowników.

IATF 16949 Knauf Industries

Co to jest norma ISO/TS 16949?

Norma ISO/TS 16949 stanowi właściwie starszą wersję obecnie stosowanego standardu IATF 16949, który został wprowadzony 1 października 2016 roku. Obydwa te dokumenty dotyczą wyłącznie branży motoryzacyjnej i stanowią rozszerzenie bardziej uniwersalnej normy ISO 9001, która znajduje zastosowanie również w innych sektorach przemysłu. Treść została opracowana przez Międzynarodowy Zespół Operacyjny dla Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF); do jej powstania przyczyniła się również Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO).

Stworzenie norm ISO/TS 16949 oraz IATF 16949 miało na celu przede wszystkim ujednolicenie systemów jakości w branży motoryzacyjnej z różnych krajów. Pod uwagę brano głównie standardy z czterech krajów o największym znaczeniu dla sektora automotive:
  • USA (QS-9000);
  • Niemcy (VDA 6.1);
  • Francja (EAQF);
  • Włochy (AVSQ).

Aktualnie przedsiębiorstwa z podanych krajów, podobnie jak w przypadku innych państw, działają w zdecydowanej większości na tych samych zasadach – według normy IATF 16949. Standard ten wpływa na różne aspekty działalności: od projektowania, poprzez produkcję i montaż, aż po bieżący serwis produktów motoryzacyjnych. W efekcie dokument dotyczy przedsiębiorców działających w praktycznie dowolnym segmencie branży motoryzacyjnej.

Warto zaznaczyć, że ISO/TS 16949 i IATF 16949 nie są obligatoryjnymi normami, lecz uzyskanie odpowiednich certyfikatów może mieć bardzo korzystny wpływ na działanie firmy oraz jej pozycję na rynku. Jest to szczególnie istotna kwestia dla przedsiębiorstw, które chcą zadbać o stały rozwój – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Jakie wymagania zawiera norma IATF 16949?

Wraz z rozwojem ISO/TS 16949 i zmianą normy na IATF 16949 wprowadzone zostały nowe wymagania. Wytyczne obowiązują wszystkie firmy motoryzacyjne, które chcą otrzymać certyfikat. Zmiany w ramach normy dotyczą:

tworzenia dokumentacji technicznej – dotyczącej planowanej jakości, analiz pomiarowych, badania wyrobów czy analizowania zakupów;

podejścia procesowego PDCA („Plan – Do – Check – Act”, czyli „Planuj – Rób – Sprawdzaj – Działaj”) – zapewnienia zasobów dla procesów, określenia powiązania między procesami, zarządzania nimi oraz identyfikacji szans na ich usprawnienie;

podejścia opartego na ryzyku I SZANSACH – analizy ryzyka, identyfikacji czynników powodujących odchylenia, minimalizacji skutków negatywnych i maksymalizowaniu wykorzystywanych szans;

wykorzystywania metodologii APQP („Advanced Product Quality Planning” – zaawansowane planowanie jakości produktów) w zakresie planowania, projektowania i rozwoju wyrobów;

struktury zarządzania wysokiego poziomu;

uszczegółowienia wymagań dotyczących audytów wewnętrznych.

Jakie narzędzia wspomagające wymienia norma ISO/TS 16949?

Oprócz samych wymagań warto zwrócić uwagę na konkretne narzędzia wspomagające określane przez system zarządzania ISO/TS 16949 lub IATF 16949. Są one wymagane do właściwego przestrzegania wytycznych normy. Kluczowe metody stworzone do zarządzania jakością oraz analizy procesów to:

FMEA

FMEA („Failure Mode and Effect Analysis”) – analiza przyczyn i skutków wad

MSA

MSA („Measurement System Analysis”) – analiza systemów pomiarowych

SPC

SPC („Statistical Process Control”) – zarządzanie jakością z wykorzystaniem statystycznej kontroli procesów

APQP

APQP („Advanced Product Quality Planning”) – 5-stopniowy proces kontroli jakości, który ma na celu przede wszystkim wykluczenie błędów produkcji

PPAP

PPAP („Production Part Approval Process”) – proces zatwierdzania części do produkcji

QSA

QSA („Qualified Security Assessment”) – prowadzenie audytów z udziałem certyfikowanych rzeczoznawców

Do tego należy pamiętać także o planach kontroli wyrobów. Odpowiednie wykorzystywanie tych narzędzi zapewnia wiele korzyści, które wpływają m.in. na finanse, zaufanie klientów czy pozycję na rynku.

Jakie są korzyści z wdrożenia IATF 16949?

Jakie są korzyści z wdrożenia IATF 16949?

Celem normy IATF 16949 jest wyeliminowanie potrzeby wielokrotnych certyfikacji wykonywanych w przypadku kontaktów i wspólnego działania przedsiębiorców z różnych krajów. Dzięki ujednoliceniu międzynarodowych standardów system zarządzania jakością w wielu firmach jest bardziej przejrzysty i pozwala na sprawniejsze przygotowanie dokumentów, co samo w sobie korzystnie przekłada się na efektywność procesów.

Zgodność z wymogami certyfikatu IATF 16949 to jednak głównie plusy związane ze standardem produkcji, takie jak:

redukcja strat w łańcuchu dostaw

poszerzanie wiedzy pracowników

elastyczne dopasowanie do wymagań koncernów branży motoryzacyjnej

doskonalenie wizerunku firmy

zwiększenie skuteczności systemów

wprowadzenie metod kontroli jakości

wzrost efektywności działań

spełnenie wymagań klientów

Jakie są korzyści z wdrożenia IATF 16949?

Zyskaj jakość części samochodowych produkowanych przez Knauf Industries i standard usług zgodny z IATF 16949

Od ponad 20 lat jesteśmy zaufanym dostawcą części dla sektora automotive znanym z wysokich standardów jakościowych. W roku 2016 obydwie polskie fabryki Knauf Industries w Mszczonowie oraz w Nowej Wsi Wrocławskiej pomyślnie przeszły proces certyfikacji ISO TS 16949, który był w przeszłości podstawą we współpracy z branżą motoryzacyjną.
Kiedy standard ewoluował do postaci ISO IATF 16949 nasz Dział Jakości sprawnie zaimplementował nową certyfikację. Komponenty z tworzyw spienionych EPP, EPS oraz części produkowane w technologii wtrysku tworzy termoplastycznych spełniają najwyższe normy jakościowe współpracujących z nami producentów OEM oraz Tier 1. Co więcej, obok codziennego przestrzegania zasad ISO IATF 16 949, nasze zakłady produkcyjne z powodzeniem przechodzą wiele dodatkowych, audytów jakościowych specyficznych dla poszczególnych OEM.

Potrzebujesz więcej informacji?

Marcin Zawadzki
Marcin Zawadzki

Key Account Manager

Części z tworzyw spienionych dla: Meblarstwo, HVAC, Rozwiązania dedykowane

tel.: +48 667 662 219

mail: [email protected]

Skontaktuj się za pomocą formularza kontaktowego: