Czym jest norma ISO 9001? Jakie korzyści przynosi i dlaczego jest tak ważna w przemyśle?

ISO 9001 to norma systemu zarządzania jakością stosowana w wielu gałęziach przemysłu.
Jakie są wymagania i korzyści tego standardu?

Czym jest norma ISO 9001?

Efektywna praca oraz wydajność operacyjna stanowią podstawę sprawnego działania wielu organizacji. Rozwój w przemyśle opiera się przede wszystkim na tworzeniu produktów jak najlepszej jakości przy zachowaniu krótkiego czasu realizacji i niskich kosztów. Jak osiągnąć ten cel? Z pomocą przychodzi norma ISO 9001, która określa szereg istotnych kwestii związanych z jakością.

System zarządzania jakością w Knauf Industries

Zgodność z normą ISO 9001 stanowi potwierdzenie nieustannego doskonalenia struktury i procesów zarządzania jakością (QMS) w każdej z naszych fabryk. Standard gwarantuje zdolność do sprostania nawet najbardziej surowym wymaganiom jakościowym naszych klientów.

Skupiamy się na kliencie: dążenie do spełnienia, a nawet do przekraczania oczekiwań klientów jest naszym priorytetem.

Wszyscy pracownicy są włączani w osiąganie celów jakościowych dzięki liderom ustanawiającym wspólny kierunek działania.

Oddany i zaangażowany zespół skupiony na efektach swojej pracy.

Wprowadziliśmy holistyczną analizę procesów oraz zależności między nimi. Takie podejście procesowe umożliwia nam efektywniejsze osiąganie zamierzonych wyników.

Dążymy do usprawniania procesów w celu zwiększania ich wydajności i efektywności. Analizujemy źródła problemów, aby przeciwdziałać ich występowaniu, wprowadzamy działania naprawcze. Reagujemy na wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze decyzje były dokładnie przemyślane i nie niosły za sobą niezamierzonych konsekwencji. Analizujemy fakty i dane, usiłując osiągnąć większą obiektywność i zrozumieć różne punkty widzenia.

Relacje z dostawcami i siecią dystrybutorów są dla nas niezwykle ważne. Przekładają się na prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw gwarantującym zrównoważony obieg towarów i usług. Popieramy dzielenie się zasobami i kompetencjami w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.

System zarządzania jakością w Knauf Industries

Czym jest norma ISO 9001?

Standard ISO 9001 to międzynarodowa norma definiująca wymagania zarządzania jakością dla organizacji. Wytyczne dotyczą wszelkich firm produkujących towary i oferujących usługi – bez względu na ich skalę czy charakterystykę. Jej pierwowzorem jest wprowadzony w 1979 roku brytyjski standard BS 5750, który już po kilku latach został rozszerzony na cały świat i przyjęty do grupy norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Głównym celem wymagań opisanych w ISO 9001 jest poprawa wydajności działań przedsiębiorstwa, jak również zapewnienie klientom lepszych odczuć podczas korzystania z produktów czy usług. Zgodność z normą nie jest obowiązkowa. Wdrożenie systemu ISO 9001 jest dobrowolne, jednak zdecydowanie warto go wdrożyć ze względu na pozytywny wpływ na działania mające przełożenie na czas produkcji i efektywność pracy.

System zarządzania jakością ISO 9001 pozwala na doskonalenie działań przedsiębiorstw dowolnej wielkości. Opiera się na dynamice zmian, śledzeniu współczesnej gospodarki oraz świadomości na temat wymagań konsumentów – wszystko to prowadzi do znacznego podniesienia standardu produktów i usług. Wdrożenie wymogów normy ISO 9001 obejmuje dostosowanie wielu narzędzi, które zwiększają wydajność systemów, by uzyskać zgodność z międzynarodowymi wymaganiami dla firm z sektora przemysłu.

Co zawiera certyfikat ISO 9001?

Co zawiera certyfikat ISO 9001?

Certyfikat ISO 9001 stanowi informację poświadczającą o spełnieniu nas wymagań normy. Dzięki temu dokumentowi nasi klienci mają pewność, że ich dostawca zapewnia wysokie standardy jakościowe i że produkty dostarczane przez Knauf zostały sprawdzone, co wiąże się z mniejszym ryzykiem dotyczącym zakupu towarów czy korzystania z usług.

Treść certyfikatu obejmuje kilka kluczowych elementów, takich jak:

nazwa przedsiębiorstwa

adres siedziby firmy

informacja o zakresie certyfikacji: może ona obejmować m.in. działalność projektową, szkoleniową, wydawniczą, badawczą czy produkcyjną

numer certyfikatu

nazwa jednostki certyfikującej

ważność certyfikatu.

Certyfikat ISO 9001 Knauf Industries

Sama norma zawiera dziewięć rozdziałów. Pierwsze trzy obejmują podstawowe terminy, definicje oraz zakres standardu ISO 9001. Rozdziały 4-8 to z kolei szczegółowe wymagania, obejmujące kolejno: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie i działania operacyjne. Końcowe części skupiają się na ocenie efektów działalności poprzez monitorowanie, audyty i przeglądy, jak również na doskonaleniu procesów firmy. Żeby uzyskać certyfikat należy spełnić wymagania normy potwierdzając to audytem certyfikacyjnym przeprowadzonym przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną.

Dlaczego posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest tak ważne w przemyśle?

Mimo że norma ISO 9001 nie jest obowiązkowa, każdego roku tysiące przedsiębiorstw z całego świata starają się o uzyskanie certyfikatu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to uniwersalnie akceptowane poświadczenie standardów jakości oferowanych produktów czy usług, znacząco wpływające na świadomość marki i opinie klientów. W efekcie odbiorcy mają pewność, że działalność jest prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów, co przekłada się na bezpieczeństwo i zadowolenie z oferty.

Firmy dysponujące certyfikatem ISO 9001 to profesjonalne, godne zaufania przedsiębiorstwa, które są w stanie dostarczyć odpowiednią jakość produktów. Co istotne, norma ISO 9001 obowiązuje na całym świecie w niezmienionej formie – w efekcie jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla firm oferujących sprzedaż zarówno krajową, jak i zagraniczną.

ISO 9001 w Knauf Industries

ISO 9001 w Knauf Industries

Knauf Industries jako cześć międzynarodowej Grupy Knauf prowadzi swoją działalność w Polsce od ponad 20 lat. Przestrzeganie wysokich standardów jakościowych jest integralną częścią DNA marki Knauf. Podjęcie wysiłków na rzecz wprowadzenia standardów ISO w zakładach produkujących komponenty z tworzyw dla przemysłu było istotnym elementem strategii rozwoju firmy. Zakład produkcyjny w Mszczonowie k. Warszawy pozytywnie przeszedł proces proces certyfikacji i uzyskał certyfikat ISO 9001 w roku 2004. W roku 2012 dołączył do niego nowopowstały zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych w Nowej Wsi Wrocławskiej. Od tego czasu obydwie fabryki regularnie przechodzą audyty ISO w celu potwierdzenia spełniania wymagań certyfikacji w codziennej produkcji dla naszych klientów.

Jeśli szukasz dostawcy komponentów, który stawia jakość na pierwszym miejscu, skontaktuj się z nami.

Jakie korzyści daje certyfikat ISO 9001?

Wprowadzenie wymagań normy ISO 9001 do działalności przedsiębiorstwa wiąże się z szeregiem korzyści, które będą odczuwalne zarówno w kontekście codziennej pracy, jak i długoterminowej strategii. Wśród najważniejszych plusów wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001 należy wymienić:

Oszczędność zasobów, czasu i pieniędzy

Oszczędność zasobów, czasu i pieniędzy

Lepsze zaspokojenie potrzeb klientów

Lepsze zaspokojenie potrzeb klientów

Poprawa efektywności operacyjnej

Poprawę efektywności operacyjnej

Zmniejszenie częstotliwości występowania błędów w produkcji

Zmniejszenie częstotliwości występowania błędów w produkcji

Skuteczniejsze przyciąganie inwestorów

Skuteczniejsze przyciąganie inwestorów

Wzrost satysfakcji konsumentów

Wzrost satysfakcji konsumentów

Poprawa jakości oferowanych usług i produktów

Poprawę jakości oferowanych usług i produktów, co przekłada się na wzrost renomy i zaufania do firmy

Korzystny wpływ na marketing firmy

Korzystny wpływ na marketing firmy

Jakie wymagania zawiera norma ISO 9001?

W celu zdobycia certyfikatu ISO 9001 musieliśmy spełnić szereg wymagań określonych w poszczególnych rozdziałach. Dotyczą one kwestii takich jak:

Nadzór nad dokumentacją i zapisami

Skuteczne zarządzanie zasobami

Zaangażowanie kadry kierowniczej w budowanie systemu jakości

Dokonywanie systematycznych pomiarów, np. dotyczących jakości produktów

Przyjęcie podejścia procesowego

Ciągłe doskonalenie procesów na podstawie obiektywnych pomiarów

Zdobycie certyfikatu ISO 9001 może w niektórych przypadkach wymagać sporych zmian w zakresie sposobu przeprowadzania procesów w ramach firmy. Jest to jednak bardzo korzystna decyzja, która zapewnia wiele korzyści.

Wdrożenie zasad opisanych przez normę ISO 9001 w Knauf Industries widać przede wszystkim w zwiększonej efektywności pracy i obniżeniu kosztów operacyjnych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Marcin Zawadzki
Marcin Zawadzki

Key Account Manager

Części z tworzyw spienionych dla: Meblarstwo, HVAC, Rozwiązania dedykowane

tel.: +48 667 662 219

mail: [email protected]

Skontaktuj się za pomocą formularza kontaktowego: