System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Grupa Knauf stawia na rozwiązania ograniczające negatywny wpływ na środowisko. Potwierdzenie takiego działania zapewnia m.in. ISO 14001. Czym jest ta norma i jakie zapewnia korzyści?

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Ograniczenie negatywnego wpływu swoich działań na środowisko to aktualnie jeden z głównych celów wielu firm. Pod uwagę brane są różne działania – dotyczą one głównie zmniejszenia ilości odpadów i redukcji poboru energii. Norma ISO 14001 potwierdza wdrożenie w firmie ekologicznych procesów.
Sprawdź jakie wymagania spełniliśmy w Knauf Industries w celu wdrożenia ISO 14001.

Czym jest norma ISO 14001?

ISO 14001 to standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego oparty na międzynarodowych wytycznych określających działania ograniczające negatywny wpływ organizacji (głównie firm, lecz także m.in. samorządów) na środowisko. Norma została opracowana w 1996 roku i od tego czasu doczekała się kilku aktualizacji. Od początku stanowi jednak przede wszystkim potwierdzenie konsekwentnego wdrażania rozwiązań sprzyjających ekologicznej działalności przedsiębiorstwa.

Podstawowym celem jest poprawa efektywności czynności prowadzonych na rzecz środowiska, a także stałe doskonalenie tego typu procesów w miarę pojawiania się nowych możliwości i technologii.

Dodatkowo norma ISO 14001 obejmuje wymogi dotyczące przygotowania jednostek do reakcji w przypadku zagrożenia ekologicznego.

Czym jest norma ISO 14001?

Co istotne, proekologiczne rozwiązania nie wpływają negatywnie na prowadzoną działalność – w wielu przypadkach mogą nawet zwiększyć efektywność lub zapewnić sposób na zmniejszenie miesięcznych wydatków. Z tego względu coraz więcej firm wdraża działania opisywane w normie ISO 14001. W efekcie możliwe jest zachowanie ciągłości pracy i wysokiej jakości procesów przy jednoczesnym rozwoju przedsiębiorstwa w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Warto przy tym zaznaczyć, że aktualnie tego typu czynności mogą mieć również bardzo korzystny wpływ na opinie o firmie oraz na zaufanie klientów.

Jakie są korzyści z certyfikacji ISO 14001?

Wprowadzenie w Knauf Industries systemu zarządzania środowiskowego w standardzie ISO 14001 niesie ze sobą wiele korzyści, które skupiają się nie tylko na samej ekologii. Warto wśród nich wyróżnić kwestie takie jak:

Zmniejszone koszty prowadzenia działalności

Zwiększona efektywność bez ponoszenia strat finansowych

Optymalizacja doboru surowców, materiałów i produktów

Zmniejszona ilość generowanych odpadów i ograniczenie poboru energii, co przekłada się na większe oszczędności

Lepsza opinia na rynku wśród inwestorów i klientów

Rozwój możliwości biznesowych

Sprawniejsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska – zarówno obecnie, jak i w przyszłości

Zwiększone zaufanie wśród interesariuszy oraz możliwość nawiązania współpracy z nowymi podmiotami, które podzielają podobne wartości

Wymagania normy ISO 14001

Wymagania normy ISO 14001

Wdrożenie normy ISO 14001 wiąże się z określeniem aspektów środowiskowych i przygotowaniem przedsiębiorstwa pod dane wymagania. Pod uwagę brana jest przede wszystkim emisja gazów i pyłów do atmosfery. To jednak nie wszystko – liczy się również pobór energii elektrycznej, ilość zużywanych surowców, a także skala wytwarzania odpadów oraz ścieków. W wymaganiach normy ISO 14001 znajdują się z kolei głównie konkretne obowiązki, takie jak:

określenie otoczenia biznesowego;

wyznaczenie zakresu systemu środowiskowego i polityki środowiskowej;

klasyfikacja aspektów środowiskowych, wymagań prawnych i zasad postępowania środowiskowego;

prowadzenie przeglądu zarządzania działalności środowiskowej;

spełnienie wymagań prawnych.

Jak wdrożyć ISO 14001?

Aby móc stwierdzić, że dana firma działa w zgodzie z wytycznymi normy ISO 14001, niezbędny jest odpowiedni system certyfikacji. W tym celu należy zgłosić się do wybranej jednostki dysponującej akredytacją PCA, a następnie pomyślnie przejść przez proces certyfikacji. Wcześniej warto skorzystać ze szkoleń, które są przeważnie prowadzone przez zewnętrzne firmy. W ten sposób można bezpiecznie rozwinąć możliwości firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i zmniejszeniu comiesięcznych kosztów.

W Knauf Industries wdrażaniem ISO 14001 zajmuje się dedykowany zespół specjalistów z Pełnomocnikiem ds. Jakości na czele. W zakładzie produkcyjnym w Mszczonowie system zarządzania środowiskowego został wdrożony już w 2004 roku. W 2012 został również zaimplementowany w nowo powstałym drugim zakładzie produkcyjnym w Nowej Wsi Wrocławskiej. Od tego czasu obydwa zakłady przechodzą regularne audyty, które gwarantują przedłużenie certyfikatów ISO 14001.

Dlaczego system zarządzania środowiskowego jest istotny w przemyśle?

System zarządzania środowiskowego to przede wszystkim sposób na odpowiednie uporządkowanie działalności przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania i kształtowania środowiska naturalnego. Dotyczy ona wszelkich działań podejmowanych w danej firmie, które wpływają na otoczenie. To szczególnie istotna kwestia w kontekście pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Odpowiedzialne czynności ze strony przedsiębiorstw mają ogromny wpływ na spowolnienie tego procesu – mowa głównie o minimalizacji ilości odpadów i szkodliwych substancji, które dostają się do powietrza, wód czy gleb. Wdrożenie ISO 14001 idealnie wpisało się zatem w wizję Knauf Industries „Reducing the weight on our planet”. 

Jak odbywa się produkcja zgodnie z ISO 14001?

Jak odbywa się produkcja zgodnie z ISO 14001?

W Knauf Industries nie tylko ograniczamy negatywny wpływ naszej działalności, ale również chronimy środowisko. Chętnie wykorzystujemy w naszej produkcji innowacyjne materiały pochodzące z recyklingu – np. REPP.

Jak wygląda system zarządzania środowiskowego w Knauf Industries?

Skupiamy się na stworzeniu odpowiedzialnej produkcji naszych komponentów z tworzyw, spełniającej najwyższe standardy ochrony środowiska naturalnego. Nasze działania zapewniły nam otrzymanie certyfikatu ISO 14001:2005. W ten sposób gwarantujemy klientom efektywność środowiskową, redukcję kosztów operacyjnych (w tym związanych ze zużyciem energii i zasobów) oraz tworzenie produktów zgodnych z ustawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska.

Chcesz zobaczyć jakie działania na rzecz ochrony środowiska wdrożyliśmy w Knauf Industries?

Jak wygląda system zarządzania środowiskowego w Knauf Industries?

Zapraszamy do współpracy, która pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów w zakresie ekologii.

Potrzebujesz więcej informacji?

Marcin Zawadzki
Marcin Zawadzki

Key Account Manager

Części z tworzyw spienionych dla: Meblarstwo, HVAC, Rozwiązania dedykowane

tel.: +48 667 662 219

mail: [email protected]

Skontaktuj się za pomocą formularza kontaktowego: