Jak zapewnić transport produktów medycznych wrażliwych na różnice temperatur?

7 lutego 2022
transport szczepionek

Transport produktów medycznych wrażliwych na różnice temperatur jest bardzo ważnym czynnikiem, który należy zaplanować ze szczególną starannością w całym procesie logistycznym. Jakość kontenerów izolowanych, które mają zapewnić konserwację w warunkach wymaganych przez producenta, jest ściśle regulowana przez normy transportowe. Połowa produktów farmaceutycznych dostępnych obecnie na rynku jest wrażliwa na różnice temperatur. Co za tym idzie muszą być transportowane w kontrolowanej temperaturze, zgodnie z wymaganymi normami higieny. Przewoźnik jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania odpowiednich przepisów.

Łańcuch logistyczny gwarantujący integralność wrażliwych na ciepło produktów medycznych

W ostatnich latach boom na ekologiczne produkty medyczne i kosmetyczne pochodzące z biotechnologii znacznie zwiększył wymagania stawiane sektorowi logistyki i transportu. Rzeczywiście, każda przerwa w łańcuchu chłodniczym między miejscem produkcji, a klientem może prowadzić do pogorszenia jakości tych produktów, co czyni je niezdatnymi do użycia lub nawet niebezpiecznymi. W zależności od specyfiki produktu laboratoria produkcyjne narzucają różne zakresy temperatur: +2°C/+8°C; +15°C/+25°C; -80°C/-20°C.

Opakowania styropianowe

Zgodność z łańcuchem chłodniczym jest kluczową kwestią między innymi w dostarczaniu szczepionek. Od momentu wytworzenia do momentu podania pacjentowi muszą one być przechowywane w temperaturze 5°C ± 3°C. W momencie wystawienia produktów na mróz (od 0°C) niska temperatura prowadzi do natychmiastowego pogorszenia jakości produktu.

Przeczytaj również: Proces logistyki zwrotnej i rola jaką w nim odgrywają opakowania zwrotne z EPP

Katalog opakowań izotermicznych

Rola przewoźnika w łańcuchu chłodniczym

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, gdy przejmuje produkty wrażliwe na ciepło. Dobre praktyki dystrybucji produktów zdrowotnych wymagają:

  • Ścisłego utrzymywania temperatury w zakresie zgodnym z normami wymaganymi przez producenta;
  • Utworzenia systemu alarmowego i protokołu zarządzania incydentami;
  • Możliwości śledzenia geograficznego przewożonych produktów w dowolnym momencie;
  • Konserwacji sprzętu i przestrzeganie standardów higieny;
  • Odpowiednio wykwalifikowanego personelu.

Rozwiązania Knauf Industries, zalecane do transportu produktów farmaceutycznych i medycznych

Urządzenia do przewozu towarów wrażliwych na temperatury podlegają normom ATP (międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także odnosząca do specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów). Ponadto, w celu utrzymania łańcucha chłodniczego konieczne jest stosowanie izolowanych pojemników, gwarantujących jakość produktów podczas transportu.

Knauf Industries specjalizujzuje się od 40 lat w produkcji opakowań zapewniających kontrolowaną temperaturę oraz rozwiązań zabezpieczających i transportowych. Opracowaliśmy szeroką gamę rozwiązań izotermicznych, które zabezpieczają transport produktów medycznych.

Katalog produktowy opakowań Komebac®

Zastosowanie opakowań Knauf w laboratoriumKnauf Industries oferuje również szeroką gamę opakowań izotermicznych:

  • odporne izolowane pojemniki do transportu i przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę otoczenia,
  • pojemniki EPS, które można układać w stosy i paletyzować, są dostosowane do zasad Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych. Ponadto harmonizują się z gospodarką o obiegu zamkniętym,
  • rozwiązania Knauf Industries nadają się w 100% do recyklingu. Przyjmowanie ich oznacza uzyskanie gwarancji optymalnej konserwacji i ochrony produktów medycznych w transporcie.

Dowiedz się więcej o ofercie Knauf Industries i skontaktuj z naszymi ekspertami!

Katalog opakowań izotermicznych Katalog produktowy opakowań Komebac®
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami
Wróć do aktualności