Mapowanie procesu produkcji w branży meblarskiej

2 września 2023

Mapowanie procesu produkcji polega na graficznym przedstawieniu kolejnych etapów wytwarzania konkretnego wyrobu. To metoda uwzględniająca nie tylko poszczególne operacje, lecz także zależności w organizacji i zakresy odpowiedzialności różnych działów.

Wykorzystanie mapy produkcji to skuteczny sposób, by zwiększyć efektywność i poprawić jakość wyrobów. Jak wygląda proces mapowania?

Transparentna mapa produkcji mebli – najważniejsze korzyści dla przedsiębiorstwa

Branża meblarska z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli znacznie częściej wykorzystują zaawansowane technologie i sięgają po specjalistyczne narzędzia, co wiąże się m.in. ze wzrostem oczekiwań klientów. W efekcie proces tworzenia wyrobów na ten rynek jest obecnie dość skomplikowany. Współczesne wymagania obejmują kwestie takie jak ekologia oraz ograniczenie zużycia zasobów. Aby skutecznie zadbać o te czynniki, warto przygotować transparentną mapę produkcji. Takie rozwiązanie może przynieść wiele korzyści, przede wszystkim w formie usprawnienia procesów. Mapowanie to skuteczna forma komunikacji, która pozwala m.in. na sprawne wykrycie błędów, wygodne doskonalenie produktów, standaryzację operacji oraz efektywny rozwój organizacji.

Kluczową korzyścią z wprowadzenia mapy produkcji jest wzrost wydajności. Oferujemy rozległe wsparcie w tym zakresie, dzięki czemu procesy wytwórcze części z tworzyw sztucznych przebiegają szybciej, bez utraty jakości. W tym celu dobieramy potrzebną konfiguracje formy i zapewniamy jej odpowiednią konstrukcję. Wykorzystujemy symulacje z użyciem zaawansowanego oprogramowania CAE oraz przeprowadzamy analizę właściwości reologicznych tworzyw.

Zobacz również: Nowoczesne rozwiązania z tworzyw dla producentów mebli

Projektowanie i produkcja mebli w obiegu zamkniętym - Case Study Revo

Mapowanie procesu produkcji mebli krok po kroku

Mapowanie procesu produkcji mebli to narzędzie, dzięki któremu firmy mogą skutecznie poradzić sobie nawet z najbardziej skomplikowanymi wymaganiami. Tego typu rozwiązania pomagają specjalistom zrozumieć, przeanalizować, zoptymalizować i wdrożyć cały proces z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości.

Przed przygotowaniem mapy warto zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestiami. Pierwsza z nich dotyczy celu mapowania procesu – ważne, aby dokładnie określić, dlaczego to niezbędna czynność i co można dzięki temu zyskać. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego procesu. W zależności od potrzeb może to być np. wytworzenie konkretnego mebla, dodanie funkcji do danego produktu lub dowolny inny proces produkcyjny i technologiczny w zakładzie. Na tym etapie można wykonać również studium wykonalności (feasibility study) w której istotną rolę odgrywa metoda DFM. W obydwóch z tych obszarów można postawić na wsparcie oferowane przez naszych ekspertów. Nasze bogate doświadczenie w obróbce tworzyw pozwala nam dzielić się rzetelną wiedzą z producentami z branży meblarskiej.

Zobacz również: Rozwój i produkcja komponentów z EPP (polipropylenu spienionego)

Etapy procesu

Istotnym etapem przygotowywania mapy produkcji mebli jest zidentyfikowanie wszystkich etapów danego procesu. Wśród nich muszą znaleźć się nie tylko te najbardziej złożone, lecz także te, które pojawią się na samym początku lub końcu realizacji produktu. Mowa m.in. o zamawianiu surowców lub wysyłce gotowych mebli do klienta. Co więcej, każdy etap powinien zostać szczegółowo opisany z uwzględnieniem informacji o pracownikach odpowiedzialnych za jego wykonanie, czasie trwania, zaangażowanych zasobach i wykorzystywanych narzędziach.

Diagram przepływu pracy

Najczęściej stosowanym, naturalnym formatem przedstawienia procesu produkcji jest diagram przepływu pracy. To zbiór połączonych kroków, które mogą zostać rozbite na bardziej szczegółowe części według potrzeb dotyczących danej czynności. Do realizacji tego kroku można wykorzystać zaawansowane programy graficzne pozwalające na przejrzyste wyodrębnienie każdego etapu – dzięki temu całość będzie w pełni zrozumiała zarówno dla stałych członków zespołu, jak i nowo zatrudnionych osób.

Identyfikacja potencjalnych problemów

To zadanie, którym warto zająć się jeszcze na etapie tworzenia mapy procesu. Obszary, które będą najbardziej narażone na wystąpienie błędów, można odpowiednio zaznaczyć, przekazując tym samym informację, że wymagają one szczególnej uwagi, dokładności i analizy. Może to być np. montaż komponentów przemysłowych, lub realizacja wstępnego projektu.

Konsultacje z pracownikami

Konsultacje z pracownikami powinny odbywać się zarówno po opracowaniu mapy procesu danego mebla, jak i podczas jej tworzenia. Warto uwzględnić różne spostrzeżenia i pomysły dotyczące realizowanego projektu np. w ramach projektowania kształtek z tworzyw spienionych, które będą stanowić części strukturalne tworzonego mebla, by wspólnie ustandaryzować cały proces lub poszczególne operacje.

Wprowadzenie zmian

Na podstawie analizy mapowania projektu i rozmów z pracownikami zaangażowanymi w produkcję mebli można przystąpić do wprowadzenia konkretnych zmian. W ten sposób można usprawnić i zoptymalizować proces pod kątem opłacalności, jakości, ekologii lub innego dowolnego celu.

Jakie są rodzaje mapowania procesu produkcji mebli?

Można wyróżnić kilka podejść do mapowania procesu produkcji mebli – ich wykorzystanie zależy przede wszystkim od celu analizy. Wśród najczęściej wykorzystywanych wariantów mapy procesu znajdują się m.in.:

  • mapa przepływu wartości – koncentruje się na całym procesie produkcji mebli, od zamówienia surowców czy półproduktów (takich jak np. wypełnienia do mebli) do dostawy; jest stosowana głównie w kontekście optymalizacji kosztów;
  • mapa przepływu materiałów – uwzględnia dysponowanie surowcami od momentu dostarczenia ich do zakładu produkcyjnego; pozwala zidentyfikować obszary narażone na opóźnienia i błędy;
  • mapa czasu cyklu – skupia się na kontrolowaniu czasu potrzebnego na realizację poszczególnych operacji;
  • mapa dostawców i klientów – graficzne przedstawienie relacji występujących pomiędzy dostawcami i klientami w całym procesie produkcji;
  • mapa zasobów – koncentruje się na analizie dostępności pracowników, maszyn i materiałów niezbędnych do osiągnięcia założonych celów;

Zasady zrównoważonego rozwoju w strategii CSR Grupy Knauf

Rozwiązania Knauf dla branży meblarskiej

Poza opracowaniem odpowiednich procedur produkcji i kontroli kluczową rolę na rynku meblarskim odgrywa dostęp do solidnych komponentów i materiałów. Chcąc postawić na tworzywa sztuczne, warto wybrać wsparcie Knauf Industries. Oferujemy szereg rozwiązań dla branży produkcji mebli. Nasze rozwiązania dedykowane, tj. detale z tworzyw sztucznych projektowanie na zamówienie dla czołowych producentów z branży meblarskiej przyczyniają się do optymalizacji procesów produkcyjnych. Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z propozycjami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb firm z branży meblarskiej.

Zasady zrównoważonego rozwoju w strategii CSR Grupy Knauf Projektowanie i produkcja mebli w obiegu zamkniętym - Case Study Revo
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami
Wróć do aktualności