Dlaczego warto stosować kompleksowe rozwiązania opakowaniowe w swojej firmie

20 lipca 2021
Zalety pracy z kompleksowymi rozwiązaniami opakowaniowymi

Firmy zaczynają uwzględniać kompleksowe rozwiązania opakowaniowe w swojej logistyce. Dzięki integracji najnowocześniejszej technologii i systemów opakowań przemysłowych (w tym coraz bardziej przystępnej cenowo opcji opakowań niestandardowych) logistyka w firmie może stać się bardziej wydajna i zautomatyzowana niż kiedykolwiek wcześniej.

Znaczenie zintegrowanych rozwiązań logistycznych w zakresie opakowań

Zintegrowane rozwiązania logistyczne można zdefiniować jako zestaw strategii i narzędzi obejmujących wszystkie procesy i działania logistyczne, które można zintegrować poprzez ujednolicone i wydajne zarządzanie.
Dlatego też potrzebujemy odpowiednich technologii, aby zautomatyzować procesy w łańcuchu dostaw i zwiększać ich wydajność. W ramach tego rozwoju kompleksowe rozwiązania opakowaniowe mają na celu określenie rodzaju opakowań, których wymaga każdy produkt i cykl dystrybucji.

Głównym celem tej integracji jest przestrzeganie proponowanych terminów i planów dzięki monitorowaniu i optymalizacji procesów.

Katalog opakowań izotermicznych

Zalety pracy z kompleksowymi rozwiązaniami opakowaniowymi

Zakupy online i coraz bardziej segmentowany rynek to wyzwania, którym współczesna logistyka musi sprostać. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom opakowaniowym możliwe jest osiągnięcie tego celu.

Ponadto wybór odpowiedniego opakowania przemysłowego (proces, który jest często zaniedbywany lub ignorowany) jest niezbędnym punktem do osiągnięcia satysfakcjonującej dostawy dla konsumenta końcowego.

Wśród zalet, jakie umożliwiają zintegrowane rozwiązania opakowaniowe, wyróżnia się:

• Redukcję incydentów

Spersonalizowane opakowania zorientowane na integrację logistyczną pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa transportowanego towaru. Priorytet przy optymalizacji logistyki i łańcucha dostaw: tylko dzięki bezpiecznemu opakowaniu towary mogą dotrzeć do miejsca przeznaczenia w idealnym stanie i na czas.

• Optymizację kosztów

Wybór odpowiedniego opakowania umożliwia obniżenie kosztów logistycznych: kompleksowe rozwiązania opakowaniowe zmniejszają przypadkowe straty i związane z tym koszty. Ponadto wprowadzają one inne ulepszenia, takie jak optymalizacja masy i przestrzeni opakowania podczas transportu.

• Lepszą obsługę ładunków

Wybór odpowiedniego opakowania przemysłowego sprzyja automatycznemu magazynowaniu i łatwej obsłudze. Szybkość i wydajność tych procesów jest w taki sposób zoptymalizowana, aby zadowolić klienta końcowego i dotrzymać terminów.

• Kontrolę dostawy

Dzięki inteligentnym systemom pakowania zintegrowanym z rozwiązaniami IoT (Internetu rzeczy) możliwe jest śledzenie przesyłek i zwiększanie ich bezpieczeństwa. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania można zmniejszyć margines błędu w różnych operacjach i czasach dostawy.

Jak wdrożyć kompleksowe rozwiązania opakowaniowe w firmie

Do realizacji kompleksowych rozwiązań opakowaniowych niezbędna jest wiedza ekspertów w dziedzinie opakowań przemysłowych. Mogą oni analizować potrzeby firmy i w odpowiedni sposób stosować najnowsze technologie.
Spersonalizowane rozwiązania opakowaniowe muszą być zintegrowane z operacjami logistycznymi, tworząc proces, który połączy infrastrukturę, personel i narzędzia IT, takie jak rozwiązania IoT do pakowania.

produkcja

Modele współpracy w zakresie kompleksowych rozwiązań opakowaniowych

Interakcja, odpowiedzialność i różny stopień udziału ekspertów w zakresie kompleksowych rozwiązań opakowaniowych oraz firm, które potrzebują ich usług, dają początek następującym modelom pracy:

• model 1: Transport i dostawa towarów jest delegowana do operatora logistycznego, podczas gdy firma przejmuje resztę operacji.

• model 2: Procesy magazynowania są dodawane do transportu i dostawy. Sama firma zajmuje się zintegrowanym zarządzaniem.

• model 3: W tym modelu operator zewnętrzny przejmuje również zarządzanie i kontrolę zasobów, monitorowanie procesów i rozwiązywanie problemów.

model 4: Operator zewnętrzny jest również odpowiedzialny za planowanie logistyczne, będąc w stanie zlecić innym firmom podwykonawstwo dla procesów takich jak transport, dostawa i przechowywanie.

W celu optymalizacji różnych łańcuchów dostaw dzięki rozwiązaniom IoT, Big Data, sztucznej inteligencji wymagane jest wsparcie dodatkowych dostawców usług IT.

Kompleksowe rozwiązania opakowaniowe Knauf

Katalog produktowy opakowań Komebac®​W Knauf Industries pracujemy nad oferowaniem kompleksowych rozwiązań opakowaniowych dostosowanych do potrzeb każdego klienta. Bogate doświadczenie pozwala nam znaleźć idealne, spersonalizowane opakowanie dla każdego rodzaju firmy, pracując zgodnie z naszą metodologią pracy Total Pack System. Ten model pracy działa w czterech fazach (wspólna analiza, diagnoza doskonalenia, testowanie i weryfikacja różnych rozwiązań oraz uruchomienie propozycji).

Projektując opakowania nasz zespół ekspertów z działu technicznego IDLab®, koncentruje się na dostarczaniu dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań. W procesie tym uwzględniamy oczekiwania klientów i kryteria zrównoważonego rozwoju.

Katalog produktowy opakowań Komebac®

Przykłady zadań, które realizujemy w zakresie projektowania opakowań:

• Optymalizacja grubości materiału użytego do produkcji opakowań bez uszczerbku dla jego użytkowania.

• Zastąpienie materiałów tradycyjnych materiałami z biomasy (takimi jak NEOPS) lub pochodzącymi z recyclingu tworzyw sztucznych (np. CELOOPS), które zapewniają lepszą wydajność.

• Wprowadzenie IoT i inteligentnych rozwiązań opakowaniowych mających na celu poprawę logistyki.

• Ujednolicenie elementów opakowania w celu zmniejszenia masy lub rozmiaru opakowania.

Opakowania ze spienionych tworzyw sztucznych• Innowacje ekologiczne. Poprzez eliminację materiałów utrudniających recykling i proponowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań, istnieje możliwość zastosowania rozwiązań z opakowaniami zwrotnymi z EPP.

• Prototypowanie części lub systemów pakowania, które ułatwiają podejmowanie decyzji klientom.

• Testy pilotażowe i symulacje cyfrowe, pozwalające przetestować wydajność różnych rozwiązań i zoptymalizować projekt.

• Pomoc techniczna. Wyspecjalizowany kanał komunikacji, dzięki któremu klient otrzymuje porady na każdym etapie procesu. Obszarami w których możemy wnieść nasze doświadczenie są między innymi: jakość, inżynieria, industrializacja i logistyka.

 

Czy chcesz pracować z kompleksowymi rozwiązaniami opakowaniowymi i zwiększyć wydajność logistyczną swojej firmy? Jeśli tak, to skontaktuj się z naszymi ekspertami w zakresie opakowań przemysłowych!

Katalog opakowań izotermicznych Katalog produktowy opakowań Komebac®
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami
Wróć do aktualności