Otrzymaliśmy Certyfikat IATF

23 kwietnia 2018

Z dumą ogłaszamy iż w kwietniu 2018 zakończył się proces certyfikacji IATF dla dwóch zakładów produkcyjnych KNAUF Industries. Ponad roczną procedurą certyfikacji zostały objęte 2 zakłady produkcyjne: w Adamowicach oraz w Nowej Wsi Wrocławskiej.

O przyznanie certyfikatu wystąpiliśmy w 2017 r., zdobycie go trwało 12 miesięcy, gdyż podczas certyfikacji należy udokumentować dojrzały system zarządzania jakością trwający minimum rok. Certyfikat jest przyznawany na okres trzech lat. Jednakże w ciągu tych trzech lat jednostka certyfikacyjna weryfikuje podczas corocznego audytu nadzorczego utrzymanie standardów danej organizacji na zgodność z wymaganiami IATF. Po trzyletnim okresie następuje ponowna certyfikacja (recertyfikacja). Korzyści, jakie organizacja czerpie z uzyskania IATF, to podniesienie wartości dostawcy w branży motoryzacyjnej, co daje dodatkową pewność i gwarancję jakości produktów.

Alternatywne materiały w produkcji przemysłowej - jak zastąpić drewno i metal?

STANDARD IATF – LICZY SIĘ JAKOŚĆ

Standard jest przyznawany przez międzynarodową organizację branży motoryzacyjnej International Automotive Task Force (IATF), skupiającą producentów samochodów: BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat Group Automobile, Ford Motor Company, General Motors Company, PSA Peugeot Citroen, Renault SA, Volkswagen AG oraz stowarzyszenia producentów branży motoryzacyjnej: AIAG (USA), ANFIA (Włochy), FIEV (Francja), SMMT (Wielka Brytania) oraz VDA (Niemcy).

Nowy standard w sposób holistyczny traktuje cały proces i organizację produkcji, a to oznacza, że najwyższe wymagania dotyczą nie tylko samego produktu, ale wszystkich elementów z nim związanych, tym samym standardy musimy spełniać nie tylko my, ale także wszyscy poddostawcy, którzy z nami współpracują.

Dokument o naszej polityce CSR

Idea jest taka, żeby dbać o jakość w każdym momencie i odpowiedzialnie podchodzić do każdego zadania. A to oznacza, że żeby otrzymać certyfikat, musieliśmy przeorganizować naszą codzienną działalność Zgodnie ze standardem IATF zakład musi przechowywać całą dokumentację związaną z procesem produkcji. Musi być ona bezpiecznie przechowywana co najmniej przez 15 lat od momentu zakończenia produkcji. Kluczowym zagadnieniem jest także zarządzanie ryzykiem. Do naszych obowiązków należy stała analiza zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych zagrożeń mogących wpływać na organizację i jej system zarządzania jakością. Właściwie przeprowadzona analiza wymagań i potencjalnych wad w odniesieniu do całego procesu produkcyjnego pozwala zapobiec potencjalnym przyczynom błędów oraz ograniczyć koszty związane z wyprodukowaniem wyrobów niezgodnych ze standardem. Do naszych zadań należy nie tylko analizowanie ryzyka, ale także praktyczne przygotowywanie się na sytuacje mogące zagrozić procesowi produkcji. Musimy wypracować i ćwiczyć zachowania w sytuacjach kryzysowych, np. takich jak pożar czy inna klęska żywiołowa, która może zakłócić normalne funkcjonowanie.

Alternatywne materiały w produkcji przemysłowej - jak zastąpić drewno i metal? Dokument o naszej polityce CSR
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami
Wróć do aktualności