Karty produktowe dot. materiałów cyrkularnych Knauf Industries

Światowy przemysł, niezależnie od branży, zmierza w kierunku redukcji emisji CO2 w całym cyklu życia produktów. Jako firma działająca w branży przetwórstwa sztucznego od wielu lat, dążymy do zwiększenia ilości tworzyw z recyklingu wykorzystywanych w gospodarce. Opracowane przez nas innowacyjne materiały z tworzyw sztucznych dla gospodarki o obiegu zamkniętym cechują się bardzo zbliżonymi właściwościami technicznymi w stosunku do spienionego polistyrenu (EPS) i spienionego polipropylenu (EPP).

Zachęcamy do zapoznania się z kartami produktowymi materiałów, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia surowców kopalnych i emisji gazów cieplarnianych.

POBIERZ KARTĘ PRODUKTOWĄ
RELOOPP
DZIĘKI KTÓREJ DOWIESZ SIĘ:
Karta produktowa RELOOPP
Czym jest materiał RELOOPP?
Jakie rozwiązania oferuje zastosowanie materiałów cyrkularnych Knauf Industries?
POBIERZ KARTĘ PRODUKTOWĄ
NEOPS
DZIĘKI KTÓREJ DOWIESZ SIĘ:
Karta produktowa NEOPS
Czym jest materiał NEOPS?
Jakie rozwiązania oferuje zastosowanie materiałów cyrkularnych Knauf Industries?
POBIERZ KARTĘ PRODUKTOWĄ
RELOOPS
DZIĘKI KTÓREJ DOWIESZ SIĘ:
Karta produktowa RELOOPS
Czym jest materiał RELOOPS?
Jakie rozwiązania oferuje zastosowanie materiałów cyrkularnych Knauf Industries?
POBIERZ KARTĘ PRODUKTOWĄ
CELOOPS
DZIĘKI KTÓREJ DOWIESZ SIĘ:
Karta produktowa CELOOPS
Czym jest materiał CELOOPS
Jakie rozwiązania oferuje zastosowanie materiałów cyrkularnych Knauf Industries?