Jak zadbać o zrównoważony rozwój i projektowanie w przemyśle?

21 czerwca 2024
pracownicy dyskutujący nad projektem

Zrównoważony rozwój to temat, z którym można spotkać się obecnie w każdej branży. Obszar ten nie omija także przemysłu, gdzie nacisk na zrównoważone projektowanie jest szczególnie duży. Co można zrobić, żeby ograniczyć negatywny wpływ procesów przemysłowych na środowisko naturalne?

Zrównoważony rozwój w przemyśle – kluczowy element długofalowej strategii

W kontekście zarówno przemysłu, jak i wielu innych branż, coraz częściej można spotkać się z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Sam termin wywodzi się z leśnictwa, gdzie ma zastosowanie już od XVIII wieku, jednak w ostatnich latach odgrywa on szczególną rolę wobec postępujących zmian klimatycznych.

Czym jest zrównoważony rozwój? Jedną z najczęściej cytowanych definicji można znaleźć w raporcie Komisji Brundtland z 1987 roku. Według tego dokumentu jest to podejście do rozwoju, które zapewnia pokrycie obecnych potrzeb, ale nie naraża zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb. Jak w praktyce wygląda rozwój zrównoważony? Przykłady obracają się głównie wokół działań proekologicznych, ale nie można przy tym pominąć także kwestii ekonomicznych i społecznych. Koncepcja ta zakłada trzy główne cele:

  • ochronę środowiska naturalnego;
  • zapewnienie trwałego i stabilnego rozwoju gospodarczego;
  • poprawę jakości życia poprzez edukację, dążenie do równości społecznej, poprawę warunków pracy i zwiększanie zaangażowania społecznego.

Zobacz także: Jak zmniejszyć ślad węglowy za pomocą EPS?

Raport - Opakowania wielokrotnego użytku

Projektowanie zrównoważone w przemyśle – jak podejść do tej kwestii?

Przemysł odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę we wszystkich aspektach gospodarki. Jednocześnie należy jednak mieć na uwadze, że przedsiębiorstwa przemysłowe odpowiadają za produkcję sporej części zanieczyszczeń, przez co zasady zrównoważonego rozwoju mają w tym obszarze szczególne znaczenie. Aby zmniejszyć wpływ przemysłu na środowisko naturalne, warto zacząć od odpowiedzialnego projektowania. Oto kilka przykładów praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa z tej branży:

  1. Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA, Life Cycle Assessment) – technika zarządzania, która skupia się na ocenie wpływu danego produktu na środowisko w całym jego cyklu życia. Oznacza to, że pod uwagę bierze się zarówno jego użytkowanie, jak i produkcję, transport czy utylizację. W Knauf Industries wykorzystujemy LCA w wielu projektach komponentów przemysłowych.
  2. Wybór zrównoważonych materiałów. Najlepszą opcją są tworzywa, które nadają się do ponownego wykorzystania i recyklingu – np. tworzywa spienione stosowane przez Knauf Industries.
  3. Wydajność energetyczna – projekty w przemyśle powinny uwzględniać optymalizację zużycia energii i w miarę możliwości korzystać z odnawialnych źródeł.
  4. Projektowanie z uwzględnieniem recyklingu. Wykonywane produkty powinny być opracowane tak, by umożliwić ich łatwy demontaż na poszczególne komponenty, co sprzyja recyklingowi i przetwarzaniu odpadów w zgodzie z zasadami ekologii. W Knauf Industries, tam gdzie to tylko możliwe stosujemy rozwiązania monomateriałowe, które sprzyjają przydatności do recyklingu. W produkcji naszych komponentów wykorzystujemy również innowacyjne materiały pochodzące z przetworzonych tworzyw.
  5. Projektowanie pod kątem wytrzymałościdostęp do trwalszych produktów pozwala ograniczyć ilość generowanych odpadów. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście zaawansowanych rozwiązań, które wiążą się z dużym wpływem procesów wytwórczych na środowisko.
  6. Zrównoważony rozwój w logistyce. Niezależnie od sektora przemysłu transport ma ogromne znaczenie dla sprawności łańcucha dostaw. Strategie firm przemysłowych powinny zatem uwzględniać optymalizację logistyki i zmniejszenie odległości, co pozwala na redukcję ilości produkowanych spalin. Co ważne, pod względem efektywności i ekologii transportu spore znaczenie ma także waga wyrobów – to kolejny aspekt, przy którym warto postawić na lekkie tworzywa spienione.
  7. Zgodność z certyfikatami – zależnie od konkretnego sektora firmy przemysłowe mogą korzystać z różnych opcji audytów i certyfikacji. Utrzymanie zgodności z wytycznymi poszczególnych procesów pozwala kontrolować efekt działań przedsiębiorstwa i dbać o zrównoważony rozwój na bieżąco.

Zrównoważony rozwój – korzyści dla firm

Warto mieć na uwadze, że zrównoważony rozwój to nie tylko dodatkowe wyzwania i obowiązki dla firm. To również szansa na osiągnięcie licznych korzyści związanych m.in. z redukcją zużycia materiałów czy optymalizacją procesów. Takie działania prowadzą do ograniczenia kosztów, co z kolei wiąże się z poprawą wyników finansowych przedsiębiorstwa. Jednocześnie należy podkreślić, że zrównoważony rozwój to aspekt coraz częściej brany pod uwagę przez klientów końcowych – inwestycja w ten obszar może się zwrócić nawet pomimo potencjalnego zwiększenia kosztów produkcji i realizacji innych procesów.

Karty produktowe materiałów cyrkulacyjnych Knauf Industries

Knauf Industries – zrównoważony rozwój w przemyśle

Zrównoważony rozwój i zrównoważone projektowanie to koncepcje, które towarzyszą nam przy wszystkich projektach realizowanych dla naszych partnerów biznesowych. Zawsze zwracamy uwagę na wpływ działań Knauf Industries na środowisko naturalne, przywiązując przy tym wagę do stosowania zrównoważonych materiałów i odpowiedzialnych metod produkcji. W ramach współpracy z naszą firmą można liczyć na profesjonalne wsparcie, wysoką wydajność i dostęp do solidnych, specjalistycznych rozwiązań w parze ze zrównoważonym podejściem. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, by poznać szczegóły.

Raport - Opakowania wielokrotnego użytku Karty produktowe materiałów cyrkulacyjnych Knauf Industries
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami
Wróć do aktualności