Jak zmniejszyć ślad węglowy za pomocą EPS 

23 października 2023

Zmniejszenie śladu węglowego stało się w ostatnich latach priorytetem ze względu na szybki wzrost emisji gazów cieplarnianych (GHG), których ilość osiągnęła w 2021 r. rekordowy poziom i stanowi już 60% całkowitego wpływu człowieka na środowisko.

Nie ulega wątpliwości, że pilnie należy szukać alternatywnych rozwiązań, aby ograniczyć szkodliwe skutki, jakie działalność człowieka wywołuje na naszej planecie, a jednym z tych sposobów jest postawienie na wykorzystanie materiałów takich jak polistyren ekspandowany (EPS). Materiał ten ze względu na to, że w 98% składa się z powietrza i w 100% nadaje się do recyklingu, jest idealną opcją do zmniejszenia śladu węglowego.

Zasady zrównoważonego rozwoju w strategii CSR Grupy Knauf

Czym jest ślad węglowy i jak się go mierzy?

Zacznijmy od początku: czym dokładnie jest ślad węglowy? Jest to wskaźnik środowiskowy, który określa ilościowo emisję gazów cieplarnianych generowanych bezpośrednio lub pośrednio przez jednostkę, grupę lub działalność.

Stężenie tych gazów w atmosferze powoduje globalne ocieplenie, które jest obecnie największym wyzwaniem środowiskowym, stąd posiadanie metryki pozwalającej na ilościowe określenie tego wpływu ma kluczowe znaczenie dla realizacji działań przeciwdziałających zmianom klimatu, takich jak Porozumienie Paryskie.

Spośród wszystkich gazów cieplarnianych dwutlenek węgla (CO²) jest najobficiej występującym i w największym stopniu przyczynia się do powstawania śladu węglowego. Dlatego też jest on stosowany jako jednostka miary śladu węglowego, ponieważ oblicza się go w masie równoważnika CO² (CO²e lub CO²eq).

Wzór na obliczenie śladu węglowego jest bardzo prosty, ponieważ wystarczy pomnożyć dane dotyczące działalności lub konsumpcji przez odpowiedni współczynnik emisji:

Ślad węglowy = dane dotyczące działalności x współczynnik emisji

Należy zaznaczyć, że w ramach danych dotyczących działalności należy wziąć pod uwagę trzy rodzaje emisji:

  1. Emisje bezpośrednie wytwarzane przez własne lub kontrolowane źródła.
  2. Emisje pośrednie związane z energią zakupioną od stron trzecich.
  3. Emisje pośrednie powstałe w wyniku działalności organizacji.

Ślad węglowy tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne wytwarzane z paliw kopalnych rozpowszechniły się krótko po II wojnie światowej, w okresie niedoboru surowców naturalnych, który skłonił do poszukiwania syntetycznych alternatyw. Od tego czasu stały się wszechobecnym materiałem, a ich użycie wzrastało wykładniczo dekada po dekadzie. Do tego stopnia, że według nowego raportu OECD globalna produkcja odpadów z plastiku potroi się do 2060 roku, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania.

Dane te są alarmujące, ponieważ produkcja tworzyw sztucznych generuje znaczny ślad węglowy. Konkretnie na każdy kilogram wyprodukowanego plastiku opartego na paliwach kopalnych emitowane jest od 1,7 do 3,5 kilograma CO². W rezultacie ślad węglowy plastiku podwoił się od 1995 roku.

Zmniejszenie śladu węglowego: wyzwanie dla wszystkich gałęzi przemysłu

Zmniejszenie śladu węglowego jest zagadnieniem istotnym dla wszystkich gałęzi przemysłu, ale jest szczególnie ważne dla tych, które najbardziej zanieczyszczają środowisko. Na czele listy znajduje się sektor transportu, który generuje około 27,7% globalnych emisji ekwiwalentu CO², następnie przemysł (21,4%), rolnictwo i hodowla (14,1%), produkcja energii elektrycznej (10,3%), budownictwo (8,2%) i odpady (5,1%).

W sumie w 2021 r. na świecie wyemitowano 36,3 mld ton ekwiwalentu CO², czyli o 6% więcej niż w 2020 r. Z tego powodu rządy wywierają coraz większą presję regulacyjną, aby uświadomić przedsiębiorstwom, jak ważna jest redukcja emisji.

Presja ta spowodowała znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw obliczających swój ślad węglowy. W Europie liczba ta wzrosła o 80% w ciągu ostatnich 5 lat, jak wynika z raportu „Putting a price on petrol”. Podczas gdy ilościowe określenie emisji jest pierwszym krokiem, to ostatecznym celem musi być bez wątpienia ustanowienie planu działania mającego na celu zmniejszenie śladu węglowego.

Redukcja śladu węglowego za pomocą EPS

Dobrym sposobem na podjęcie działań i rozpoczęcie redukcji śladu węglowego jest zastosowanie materiałów alternatywnych wobec konwencjonalnego plastiku, które nadają się do recyklingu i których produkcja generuje znacznie mniejszą emisję. Tak właśnie jest w przypadku EPS.

Przeczytaj także: Recykling tworzyw sztucznych w Polsce

Zrównoważony rozwój a EPS

Dostępne wymiary palet styropianowychZrównoważony charakter EPS jest jedną z jego najważniejszych cech i sprawia, że jest on dobrym wyborem dla tradycyjnie zanieczyszczających środowisko sektorów, takich jak opakowania i budownictwo.

Ale co sprawia, że EPS jest materiałem zrównoważonym? Można wyróżnić 4 podstawowe cechy:

  • Oszczędność energii: Do produkcji EPS zużywa się mniej niż 0,1% światowych zasobów ropy naftowej, a jednocześnie można zaoszczędzić 200 razy więcej energii cieplnej. Ponadto nie niszczy warstwy ozonowej, a proces jego przemiany nie generuje odpadów.
  • Lekkość: stanowiąc w 98% powietrze, EPS jest jednym z najlżejszych materiałów na rynku, co skraca czas konstrukcji i redukuje związane z tym emisje. Ponadto jego niewielka waga przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa potrzebnego do transportu.
  • Właściwości izolacyjne: dzięki swojej zamkniętej strukturze komórkowej, która hamuje przenikanie ciepła i zimna, EPS jest doskonałym izolatorem termicznym. Powoduje to znaczne oszczędności energii w systemach regulacji temperatury.
  • Możliwość recyklingu: EPS jest materiałem w 100% nadającym się do recyklingu. Ponieważ nie ma tendencji do degradacji i pogorszenia jakości, jest idealny do odzysku.

Zmniejszenie śladu węglowego dzięki recyklingowi EPS

Aby maksymalnie zmniejszyć ślad węglowy, nie wystarczy używać polistyrenu ekspandowanego kosztem innych materiałów zanieczyszczających; trzeba pójść o krok dalej i poddać go recyklingowi. Istnieje kilka metod recyklingu EPS, zarówno mechanicznych, jak i chemicznych, które pozwalają na uzyskanie dalszego życia tego materiału. Niektóre z najczęściej stosowanych to rozdrabnianie, a następnie mieszanie z pierwotnym surowcem, brykietowanie, topienie lub stosowanie technologii CreaSolv. Innym pozytywnym czynnikiem jest to, że większość z tych procesów wymaga niewielkiej ilości zasobów, na przykład recykling EPS zużywa 91% mniej zasobów niż recykling papieru.

Redukcja śladu węglowego logistyki poprzez optymalizację opakowań

Opakowania z polistyrenu spienionego EPSJeszcze do niedawna zmiennymi, które przedsiębiorstwa brały pod uwagę przy wyborze opakowań dla swoich produktów, były przede wszystkim – koszt opakowania i stopień jego ochrony. Ostatnio jednak do równania dodano nową zmienną: zrównoważony rozwój.

W związku z tym coraz więcej firm stara się dobrze zarządzać logistyką, ponieważ pozwala im to zaoszczędzić koszty, poprawić wydajność, zmniejszyć ilość zużytych materiałów i oczywiście zmniejszyć ślad węglowy.

Redukcja śladu węglowego odbywa się na dwa sposoby. Z jednej strony, dzięki zastosowaniu lekkich materiałów, takich jak EPS, następuje znaczna redukcja wagi ładunku, co znacznie zmniejsza zużycie energii pochodzącej z jego transportu. Z drugiej strony wybór opakowań monomateriałowych znacznie ułatwia ich recykling, co pozwala zmniejszyć wielkość emisji w tych procesach.

Może Cię również zainteresować: Ekologiczne projektowanie opakowań

Zastosowanie materiałów do produkcji izolacji piankowych

Jak rozwiązania Knauf Industries mogą pomóc w redukcji śladu węglowego

W naszej firmie redukcja śladu węglowego jest głównym celem realizowanym na przestrzeni całego cyklu życia naszych produktów. Z tego powodu gospodarka cyrkularna jest wyraźnie obecna od początku do końca, tj. od fazy projektowania i wyboru materiałów do ponownego włączenia przetworzonych materiałów do nowych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem optymalnego projektowania opakowań i planowania logistyki.

Jednocześnie trwałość stosowanych przez nas materiałów wydłuża okres użytkowania naszych produktów, zmniejszając tym samym częstotliwość ich wymiany i związane z tym koszty energii.

Tym sposobem udaje nam się zamknąć cykl i zmniejszyć nasz ślad węglowy przy jednoczesnym nakłanianiu naszych klientów do jego redukcji.

Jeśli zależy Ci na zmniejszeniu śladu węglowego Twojej firmy i chcesz otrzymać indywidualną ofertę, skontaktuj się z nami: nasz zespół pomoże Ci znaleźć rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie.

Zasady zrównoważonego rozwoju w strategii CSR Grupy Knauf Zastosowanie materiałów do produkcji izolacji piankowych
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami
Wróć do aktualności