Dyrektywa CSRD i jej wpływ na branżę meblarską

27 grudnia 2023

W styczniu 2023 Unia Europejska wprowadziła dyrektywę dot. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która rozszerza zakres odpowiedzialności firm w obszarze ESG. Jakie zmiany zawarto w nowych przepisach i jak wpływają one na producentów mebli?

Dyrektywa CSRD – podstawowe założenia i terminy wdrożenia

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, czyli dosłownie „dyrektywa o raportowaniu zrównoważonego rozwoju przez firmy”) to jeden z najważniejszych unijnych aktów prawnych wprowadzonych w tym roku i dotyczących przedsiębiorstw ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Głównym celem dyrektywy jest wprowadzenie wymogów odnośnie do sprawozdawczości niefinansowej, których postać jest bardzo podobna do wytycznych w zakresie sprawozdawczości finansowej. Takie rozwiązanie ma zapewnić inwestorom dostęp do bardziej przejrzystych porównań i wiarygodnych informacji z obszaru ESG. Instytucje finansowe mogą dzięki temu łatwiej porównywać spółki i oceniać, które z nich w największym stopniu spełniają zasady zrównoważonego rozwoju.

Od 1 stycznia 2024 r. nowe przepisy będą dotyczyć jedynie dużych spółek interesu publicznego, które zatrudniają co najmniej 500 osób. Takich firm jest w Polsce zaledwie 150. Od 1 stycznia 2025 r. regulacje obejmą jednak również duże przedsiębiorstwa (od 250 pracowników lub 40 mln euro obrotów), co zwiększy ogólną liczbę firm do około 3500 w Polsce i około 50 000 w całej UE. Od roku 2026 założenia dyrektywy CSRD mają dotyczyć także małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie.

Produkcja mebli z nowoczesnych materiałów

Zmiany w standardach raportowania i obowiązek sporządzania audytów

Jakich zmian można się spodziewać po wejściu w życie dyrektywy CSRD? Jedną z najważniejszych jest opracowanie jednolitych standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS), które będą mieć zastosowanie do wszystkich firm objętych nowymi przepisami. Mają one na celu ułatwienie porównań między różnymi przedsiębiorstwami i zapewnienie większej przejrzystości. Nowa dyrektywa nakłada również obowiązek przeprowadzenia audytu sprawozdań. To z kolei ma stanowić istotne zabezpieczenie dla rzetelności informacji zawartych w raportach. Co ważne, dyrektywa obowiązuje już od początku 2023 r., jednak jej faktyczne efekty będą mieć wpływ na firmy dopiero od 1 stycznia 2024 r., zgodnie z harmonogramem wprowadzania nowych przepisów dla poszczególnych grup przedsiębiorstw.

CSRD – wpływ na branżę meblarską

Meble z EPP - ekologia, komfort i nowoczesność w jednymW kontekście branży meblarskiej i dyrektywy CSRD kluczowy może okazać się aspekt ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście zużycia surowców i emisji związanej z produkcją. Przedsiębiorstwa będą musiały dostosować swoje procesy produkcyjne i zaopatrzeniowe, aby zmniejszyć negatywny wpływ na ekologię. Mimo wyzwań nowe przepisy otwierają jednak także nowe perspektywy dla branży meblarskiej – firmy, które skutecznie dostosują się do standardów raportowania CSR, mogą liczyć na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Klienci coraz bardziej doceniają działania na rzecz ekologii, dzięki czemu zachowanie zasad dotyczących sprawozdawczości może przełożyć się na większe zaufanie grupy docelowej. Do tego zgodność z dyrektywą może być ważnym atutem pod względem działań marketingowych.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD

W kontekście planów klimatycznych UE nowe zasady raportowania zrównoważonego rozwoju stają się nie tylko obowiązkowym wymogiem regulacyjnym, lecz także szansą na umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, które już wdrażają rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. Zgodna z dyrektywą CSRD sprawozdawczość opiera się na nowych, jednolitych standardach ESRS, które mogą jednak być wyzwaniem dla wielu branż. Mowa przede wszystkim o sprostaniu wymogom dotyczącym zmian klimatu, bioróżnorodności i gospodarki obiegu zamkniętego. Skutecznym sposobem, by zadbać o każdą z tych kwestii, jest nawiązanie współpracy z firmami, które również stawiają na ekologiczne rozwiązania. Jednym z przykładów jest Knauf Industries – zrównoważony rozwój to jeden z filarów naszej oferty dla branży meblarskiej i nie tylko.

Zasady zrównoważonego rozwoju w strategii CSR Grupy Knauf

Knauf Industries – zrównoważone rozwiązania dla branży meblarskiej

Wypełnienia styropianoweKnauf Industries jest liderem na rynku nowoczesnych rozwiązań dla producentów mebli. Od wielu lat specjalizujemy się w produkcji wypełnień do kanap, sof, puf i innych elementów z tworzyw sztucznych. Wykorzystujemy w tym celu styropian (spieniony polistyren, EPS) i spieniony polipropylen (EPP) – to materiały, które wyróżniają się bardzo dobrymi właściwościami technicznymi, połączonymi z niską wagą. Dodatkowo obydwa z nich w pełni nadają się do recyklingu. Mały ciężar oznacza z kolei mniejsze zużycie paliwa w transporcie, co sprawia, że jest to nie tylko ekologiczny, lecz także opłacalny wybór dla firm zajmujących się produkcją mebli. EPP i EPS stanowią atrakcyjną alternatywę dla komponentów wykonywanych z cięższych materiałów.

Zobacz też: Oferta przetwórstwa tworzyw sztucznych w Knauf Industries

W kontekście najnowszych zmian związanych z dyrektywą CSRD warto podkreślić, że rozwiązania oferowane przez Knauf Industries spełniają wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Korzystając z naszej oferty, klienci mogą zmniejszyć emisję CO2, co stanowi istotną część strategii biznesowej zgodnej z celami klimatycznymi UE.

Produkcja mebli z nowoczesnych materiałów Zasady zrównoważonego rozwoju w strategii CSR Grupy Knauf
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami
Wróć do aktualności