Jak zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa produkcji podczas dążenia do maksymalizacji wydajności?

28 stycznia 2024

Bezpieczeństwo produkcji powinno stanowić fundament każdego przedsiębiorstwa związanego z przemysłem. Poznaj najważniejsze praktyki, które warto wdrożyć na hali produkcyjnej. Dzięki nim można skutecznie zredukować ryzyko podczas pracy, a jednocześnie zachować optymalizację procesów.

Dlaczego bezpieczeństwo produkcji jest tak ważne?

Przed rozpoczęciem pracy na hali produkcyjnej warto pamiętać o tym, że każda maszyna może stanowić zagrożenie. Z reguły są to urządzenia wymagające dużej mocy, przygotowywane do konkretnych, specjalistycznych zadań – nauka prawidłowej obsługi poszczególnych sprzętów to podstawa. Praca na hali produkcyjnej wymaga skupienia i ostrożności również ze względu na potencjalny kontakt z niebezpiecznymi substancjami czy ostrymi komponentami. Środowisko produkcyjne charakteryzuje się stosunkowo wysokim ryzykiem pojawienia się awarii czy wystąpienia różnych wypadków, ale można je zmniejszyć przez zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno maszyn, jak i procesów stosowanych przez firmę, a odpowiednie podejście do tej kwestii zapewnia większy komfort pracy i wzrost wydajności.

Zobacz też: Mapowanie procesu produkcji – przykład branży meblarskiej

Zasady zrównoważonego rozwoju w strategii CSR Grupy Knauf

Pierwszy krok – ustalenie obszarów największego ryzyka

Jedną z najważniejszych czynności, o które należy zadbać, aby zwiększyć bezpieczeństwo na produkcji, jest ustalenie najbardziej niebezpiecznych obszarów. Są to punkty stanowiące największe zagrożenie dla pracowników. Takie miejsca muszą być odpowiednio oznaczone, a osoby uczestniczące w poszczególnych zadaniach muszą być przeszkolone pod kątem bezpieczeństwa.

Wyznaczenie obszarów największego ryzyka pozwala również na skoncentrowanie działań w danym miejscu. To z kolei ułatwia szukanie rozwiązań zmniejszających poziom ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z konkretnymi procesami, czynnościami lub maszynami.

Zobacz też: Jak usprawnić procesy produkcyjne?

Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych – szkolenie pracowników to podstawa

Każdy pracownik, który wykonuje swoje zadania na hali produkcyjnej, musi przejść odpowiednie szkolenia dotyczące zarówno BHP, jak i obsługi maszyn. Informacje z tego zakresu są fundamentem bezpieczeństwa w firmie; co więcej, znajomość BHP jest wymagana przez prawo. Wiele zagrożeń jest efektem nieuwagi lub niewiedzy, co może prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji – warto zatem zadbać, aby każdy pracownik wiedział, w jaki sposób wykonywać swoje zadania, nie narażając siebie i innych na wypadki.

Co ważne, szkolenia powinny być organizowane regularnie, a ich treść musi być na bieżąco dostosowywana do nowych rozwiązań lub zmian w procesach. Zagadnienia BHP obejmują nie tylko kwestie związane bezpośrednio z maszynami, lecz także ogólne podejście do bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych. Ważnym elementem jest również wiedza na temat reagowania na wypadki, awarie i niebezpieczne sytuacje. W ten sposób można nie tylko zapewnić większe bezpieczeństwo produkcji, lecz także zagwarantować odpowiednią reakcję w razie niespodziewanych zdarzeń.

Audyty i inspekcje bezpieczeństwa produkcji

Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produkcji wymaga ponadto regularnego, rzetelnego przeprowadzania audytów i inspekcji. Kontrole powinny być wykonywane przez niezależne organizacje, by zapewnić obiektywne spojrzenie na rozwiązania stosowane przez firmę. Tego typu kontrole pozwalają wyeliminować błędy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, a także dostosować metody do aktualnych wytycznych. Nie bez znaczenia są też inspekcje techniczne – dokładne badania mechanizmów i urządzeń pozwolą znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia groźnych awarii.

Należy zaznaczyć, że samo przeprowadzenie audytu to jeszcze nie koniec. Poszczególne kontrole powinny dostarczać konkretne wnioski, które następnie należy wdrożyć przy planowaniu produkcji czy jej konkretnych etapów. Tego typu działania pozwalają stale optymalizować bezpieczeństwo i usuwać zagrożenia na hali produkcyjnej.

Automatyzacja a bezpieczeństwo produkcji

Jednym z najskuteczniejszych sposobów, by uniknąć zagrożeń na hali produkcyjnej, jest automatyzacja. Nowoczesne maszyny działają w głównej mierze pod kontrolą oprogramowania, co pozwala ograniczyć bezpośredni udział pracowników w procesie. Z uwagi na fakt, że operatorzy maszyn muszą znacznie rzadziej wchodzić w interakcję z ruchomymi częściami maszyny, ryzyko wystąpienia wypadków jest o wiele mniejsze. Warto jednak pamiętać, że nie jest to ostateczne rozwiązanie – nawet na całkowicie zautomatyzowanej hali produkcyjnej należy liczyć się z zagrożeniami związanymi z produkcją. Z tego względu optymalizacja procesu, edukacja pracowników i kontrolowanie stanu maszyn wciąż ma ogromne znaczenie zarówno przy planowaniu procesów, jak i w ramach bieżącego zarządzania.

Zobacz też: Projektowanie i koordynacja produkcji form wtryskowych

Projektowanie i produkcja mebli w obiegu zamkniętym - Case Study Revo

Bezpieczeństwo produkcji w Knauf Industries

Jedno z głównych wyzwań społecznych w Knauf Industries dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w miejscu pracy. To integralna część naszej strategii CSR, a zespoły kierownicze zakładów produkcyjnych utrzymują wysoki poziom czujności, by zminimalizować ryzyko wypadków w miejscu pracy i zapewnić wszystkim osobom przebywającym w naszych zakładach, a więc także dostawcom czy usługodawcom pełne bezpieczeństwo.


Paweł Zemlik, Kierownik ds. Jakości i BHP

Wysoka jakość produkcji i obróbki płyt z EPP dzięki know-howJako Knauf Industries stawiamy na nowoczesne technologie i automatyzację pracy, co pozwala nam zachować wysoki poziom bezpieczeństwa procesów bez rezygnowania z jakości. Część z operacji w naszych dwóch zakładach produkcyjnych w Mszczonowie oraz w Nowej Wsi Wrocławskiej jest wykonywana przy użyciu robotów oraz innych nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyzacji. Stale pracujemy nad rozwojem tego obszaru wprowadzając w życie rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0.

Bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników i zrównoważony rozwój to nasze dwa priorytety. Naszą ambicją na rok 2024 jest wzmocnienie polityki BHP poprzez wdrożenie dedykowanego „Kenza plan”, którego celem jest minimalizacja ilości wypadków w fabrykach. Chcemy zająć się wszystkimi kluczowymi i podstawowymi aspektami bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Kierując się naszą wizją i misją, w dalszym ciągu podejmujemy działania, aby osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Głównym wyzwaniem dla naszych rynków i dla nas jako firmy jest znalezienie odpwoiedniej dla nas roli w dekarbonizacji naszych procesów i pomoc naszym partnerom biznesowym w zrobieniu tego samego. W 2024 roku będziemy kontynuować nasze działania w tym kierunku.

Jednocześnie zapewniamy szybki czas realizacji i pełne dostosowanie wyrobów do potrzeb klienta. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, by dowiedzieć się więcej na temat produkowanych rozwiązań i możliwości współpracy z firmą Knauf.

Zasady zrównoważonego rozwoju w strategii CSR Grupy Knauf Projektowanie i produkcja mebli w obiegu zamkniętym - Case Study Revo
Zapoznaj się z pozostałymi aktualnościami
Wróć do aktualności